Učenje tujih jezikov pri gluhih in naglušnih

Nalagam predvajalnik ...

Za gluhe, ki kot sredstvo sporazumevanja uporabljajo kretnjo, je govorjeni jezik tuj jezik. Osvajanje pravilne izgovorjave in slovnice je zanje izredno težko že v slovenščini, kaj šele v kakšnem drugem tujem jeziku. Toda v sodobnem času, ko vse več informacij najdemo na svetovnem spletu, ko vse več ljudi potuje in komunicira v angleščini, ko je študijsko gradivo v tujem jeziku, … brez vsaj osnovnega znanja angleščine enostavno ne gre. Preverili smo, kako poteka poučevanje angleščine na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.