Uresničevanje pravic gluhih in naglušnih v letu 2009

Urad Varuha človekovih pravic RS je tudi v letu 2009 precej pozornosti posvetil uveljavljanju pravic slušno prizadetih. Aktualna Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik je sprejela ekipo Spletne TV. Pogovarjali smo se o dosežkih minulega leta in se dotaknili nerešenih problemov.

Urad Varuha je v letu 2009 obravnaval predvsem konkretne primere kršitev. Varuhinja je opozarjala na diskriminacijo gluhih študentov. Večkrat se je sestala in iskala pomoč tako na ministrstvu za šolstvo kot na ministrstvu za visoko šolstvo, da bi se našla sistemska rešitev za gluhe študente. Varuhinja ocenjuje, da na tem področju nismo bili posebej uspešni. Vsi vodilni na univerzah so podrobno seznanjeni s problemom in so dali zagotovila, da bodo problem čim prej rešili.

Zakonsko je treba urediti pravico gluhih do tehničnih pripomočkov, saj jih nujno potrebujejo za samostojno življenje in delo. Edini pripomoček, ki ga država plača, je standardni slušni aparat za naglušne oziroma sistem FM v času obveznega šolanja. Gluhim ne prizna ničesar. Varuhinja si bo prizadevala, da se bo prenovljen Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki bo na pobudo Zveze vseboval seznam tehničnih pripomočkov za gluhe in naglušne, tudi dosledno izvajal. Opozorila je tudi na nezadostno odstranjevanje komunikacijskih ovir v javnih stavbah, to pomeni, da večina stavb še nima vgrajene indukcijske zanke za uporabnike slušnih aparatov.

Največji, navzven viden uspeh v letu 2009, je po mnenju dr. Zdenka Čebašek – Travnik korak Televizije Slovenije, ki je s tretjim programom omogočila, da lahko gluhi in močno naglušni neposredno spremljajo informativne oddaje, opremljene s slovenskim znakovnim jezikom.

V preteklem letu je Varuhinja zaznala le en primer zavračanja plačila tolmača pri zdravstvenih storitvah. Verjetno je bilo primerov več, a niso bili prijavljeni. Varuhinja meni, da bi na tem področju moralo več narediti ministrstvo za zdravje. Prav tako pa morajo gluhi sami opozarjati zdravnike na pravice, saj javne institucije niso v stanju, da bi vse zakone poznale in prebrale. Svetuje, da gluha oseba k zdravniku pride s posebnim dopisom in kopijo zakona, dokler ne bodo zdravniki dovolj osveščeni o problematiki.

V uradu Varuha bodo še posebej pozorni na primere nepravičnega odpuščanja ali diskriminacijsko obravnavo pri zaposlovanju. Če so bile vaše pravice kršene, se najprej obrnite na svoje društvo ali na Zvezo ali pišite Varuhinji na naslov: info@varuh-rs.si.

Podobni prispevki