Uvajanje znakovnega jezika v izobraževanje gluhih in naglušnih na Slovenskem

V prispevku se bomo posvetili uvajanju slovenskega znakovnega jezika v šole za gluhe in naglušne otroke na Slovenskem. Vljudno vabljeni!

Podobni prispevki