V boju z ognjenimi zublji

Gasilci so tisti srčni ljudje, ki v primeru požara, raznih nesreč in naravnih katastrof pogosto izpostavljajo svoje življenje, da bi rešili naše. V Sloveniji je poklicnih in prostovoljnih gasilcev skupaj kar 180.000.