Vaš podpis lahko odloča

Saga o noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki bi škodil invalidskemu sektorju, se nadaljuje. Državni zbor je predlog zakona obravnaval in izglasoval 19. oktobra.

Podobni prispevki