Večina gluhih ima premalo vavčerjev

Gluhe osebe, uporabniki slovenskega znakovnega jezika, so z Zakonom o uporabi SZJ upravičeni do 30 oz. 100 vavčerjev v primeru dijakov in študentov, ki jih lahko uporabijo za tako imenovane osebne potrebe. Mlajšim, zaposlenim, dejavnim osebam to število nikakor ne zadostuje za polno udejstvovanje v družbi. Kdaj bo vavčerski sistem bolj fleksibilen? Vabljeni k ogledu!