Vsak gluhi otrok ima pravico do izobraževanja v znakovnem jeziku

Na strokovnem posvetu ob dnevu slovenskega znakovnega jezika so poudarili nujnost izobraževanja gluhih otrok v slovenskem znakovnem jeziku – njihovem maternem jeziku – tako v zavodih kot rednih šolah in nadaljnji razvoj slovenskega znakovnega jezika.