Zakon o uporabi SZJ je dober, zatika se izvedba

Leta 2002 je bil po dolgoletnih prizadevanjih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije sprejet Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki gluhim daje pravico do uporabe znakovnega jezika v vseh postopkih pred javnimi ustanovami: od zdravstvenih ustanov, občine, centra za socialno delo, do šol ter v vseh drugih življenjskih situacijah, kjer bi gluhota pomenila oviro pri zadovoljevanju potreb. Na posvetu ob deseti obletnici zakona je strokovna javnost ugotavljala, kako je z realizacijo zakona. Dejstvo je, da se uveljavljanje pravice do tolmača najbolj zatika na področju izobraževanja.

Več v prispevku!