Zaposlitvena rehabilitacija slepih oseb

Nalagam predvajalnik ...

Zaposlitveno rehabilitacijo invalidov v Sloveniji izvajajo javni zavodi in koncesionarji, z namenom, da se poveča zaposljivost invalidov in vzpostavi pogoje za njihovo enakovredno vključitev na trg dela. Rehabilitacija senzornih invalidov se izvaja ločeno. Za slepe in slabovidne osebe jo izvaja Inštitut RS za rehabilitacijo – Soča, za gluhe pa družba Racio.

V prispevku boste izvedeli več o poklicni rehabilitaciji slepih in slabovidnih oseb.