Zaposlovanje gluhih in naglušnih

Nalagam predvajalnik ...

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji je bil sprejet leta 2004. S tem zakonom se ureja pravica do zaposlitvene rehabilitacije in vzpodbude za zaposlovanje invalidov ter način njihovega financiranja. Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. Za lažje izvajanje zaposlitvene rehabilitacije je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdalo koncesijo za izvajanje podjetju Racio.

Podobni prispevki