Zaposlovanje invalidov

Nalagam predvajalnik ...

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji je bil sprejet leta 2004. Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela. Podjetjem zakon nalaga, da morajo delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 oseb, zaposlovati tudi invalidne osebe. zaposlovati določeno kvoto invalidov. To je določeno v odstotku od skupno zaposlenih delavcev. Ta odstotek ne sme biti manjši od 2 % in ne sme biti višji od 6 %. Če te kvote ne izpolnjujejo morajo plačati denarno nadomestilo v Sklad za spodbujanje zaposlovanja RS Slovenije.

Ena od možnosti za izpolnjevanje kvot je tudi sklenitev pogodbe z zaposlitvenim centrom, v katerem delajo invalidi. Tako podjetja lahko izpolnijo pogoje, ki jim jih nalaga država.

V prispevku bomo predstavili zaposlitveni center Šentplavž iz Jesenic, ki zaposluje 12 invalidov.

Podobni prispevki