Že ločujete ali smetite

Nalagam predvajalnik ...

Naš planet se sooča z resnimi težavami. Ena od njih so vsekakor smeti, ki jih je v vseh državah na tone. Naš planet, je naš dom, zato moramo spremeniti odnos do naravnih virov in način, kako jih uporabljamo. Slovenija se zaveda pomena takšnega odgovornega ravnanja, zato so mnoge občine že zgradile sisteme ločenega zbiranja odpadkov. Ločuje se biološke odpadke, papir, karton, steklo, embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, kosovne odpadke ter nevarne gospodinjske odpadke. V Ljubljani z okolico se izvaja akcija

Podobni prispevki