ZIMI prinaša tehnične pripomočke za senzorne invalide

V Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide je 2. septembra 2010 v potekala druga obravnava predloga Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – ZIMI. Udeležila sta se je tudi predsednica in sekretar ZDGNS Frida Planinc in Matjaž Juhart.

V splošnem je ZIMI za senzorne invalide pozitiven, saj prvič tako gluhim, naglušnim in gluhoslepim prinaša pravico do sofinanciranja tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir. Kateri bodo ti pripomočki, bo jasno šele leto po sprejemu zakona, ko bo ministrstvo pripravilo poseben pravilnik, ki bo to urejal.

Druga novost je ustanovitev klicnega centra za osebe z okvaro sluha. Ta storitev bo odslej zakonsko določena, a ni jasno, kdo bo dejavnost klicnega centra izvajal. Poslanci so namreč zavrnili predlog, da storitev klicnega centra za okvaro sluha še naprej izvaja Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Odslej naj bi izvajalca vsako leto izbirali na javnem razpisu. Zaradi dolgih postopkov javnega naročanja in možnosti pritožb se utegne zgoditi, da kljub zakonski pravici gluhih, ne bo nikogar, ki bi to pravico lahko izvajal.

Zakon tudi predvideva, da bodo vloge za sofinanciranje tehničnih pripomočkov obravnavale upravne enote. Predsednica ZDGNS je opozorila, da