Znakovni jezik je naš materni jezik

Na svetu se govori približno 6912 jezikov. V Evropi obstaja okoli 80 izvirnih govorjenih jezikov, od tega je le dobra četrtina oziroma 23 jezikov priznanih za uradne jezike, vključno s slovenščino. Preostali, nepriznani materini jeziki, kamor sodijo tudi znakovni jeziki, so ogroženi.

Da bi ohranili večjezičnost in kulturno raznolikost, od leta 1999 21. februarja vsako leto obeležujemo Mednarodni dan materinega jezika. Slovenski znakovni jezik je materin jezik skupnosti gluhih v Sloveniji. Zakon o rabi slovenskega znakovnega jezika gluhim omogoča jezikovno enakopravnost v slišeči družbi. Za njegov razvoj, poenotenje in širjenje prepoznavnosti pa skrbi posebna skupina za razvoj SZJ pri ZDGNS. Kmalu si boste lahko na teh straneh ogledali in naučili nove kretnje.