Spletna TV si uspešno utira pot v medijskem prostoru že deset let

Informacije spremljamo preko številnih medijev, kot so radio, televizija, tiskani mediji, splet. Slišeča populacija si težko predstavlja, za kaj vse so gluhi in naglušni v tem pogledu prikrajšani. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo se odločili, da bomo to pomanjkljivost poskusili odpraviti. Zato smo januarja 2007 ustanovili  Spletno TV. Naši cilji so bili, zagotoviti informacije s podnapisi in z znakovnim jezikom. Ustvarjati vsebine s področja življenja in dela gluhih, naglušnih in gluhoslepih, ki jih ostale televizije ne vključujejo v svoje programe ter usposabljati lastne kadre. Programske vsebine Spletne TV so dostopne preko sodobnih komunikacijskih kanalov, na www.gluhi.si, Youtube/Spletna TV in Facebook/SpletnaTV.

Ustvarjalci programa Spletne TV so tako slišeči kot gluhi, tako zagotavljamo učljivo delovno okolje

Okvara sluha je tretja najpogostejša oblika invalidnosti na svetu

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že vsak deseti prebivalec okvaro sluha. Skrb zbujajoče je, da se število ljudi z okvaro sluha vsako leto povečuje. V Sloveniji živi okoli 1500 gluhih in 70.000 naglušnih oseb. Nekdanji predsednik Svetovne zveze gluhih Dragoljub Vukotić, je kot enega največjih problemov gluhote izpostavil ravno slabo informiranost. Prof. dr. Miha Žargi, nekdanji predstojnik Klinike za otorinolaringologijo, poudarja, da doživljenjska okvara sluha najbolj prizadene osebe v družbenem, komunikacijskem in intelektualnem smislu.

Prehiteli smo BBC

Z lastnim sistemom informiranja je začela Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v poznih sedemdesetih letih in začela orati ledino. 1979 izide prvi časopis Iz sveta tišine. Oktobra 1980 se začne predvajati oddaja Prisluhnimo tišini, ki že 37 let nastaja v koprodukciji TVS in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter velja za drugo najstarejšo oddajo na TVS. S produkcijo te oddaje smo postali pionirji tudi onkraj naših meja, saj je televizijska hiša BBC šele leto kasneje začela s produkcijo podobne oddaje z naslovom See Hear. Leta 1994 se začne produkcija Video časopisa.

Mladen Veršič, predsednik ZDGNS in dr. Ljerka Bizilj, direktorica TV SLO

Spletna TV je družbena inovacija

Mag. Aljoša Redžepovič, nekdanji sekretar zveze, se leta 1988 o trendih informiranja gluhih pouči na Tehničnem inštitutu za gluhe v Rochestru, ZDA. Leta 2007 Zveza  ustanovi Spletno TV, ki je bila za tisti čas prava mala revolucija.

Spletna TV je socialni program na državni ravni, ki je nastal zaradi potreb oseb z okvaro sluha. Obstoj tega medija je odvisen od  sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Ministrstva za kulturo. Na vsakoletne razpise za pridobitev teh sredstev se je potrebno prijaviti s smiselnim  programom. Spletna TV sicer ni pridobitna dejavnost, kar tudi ni njen cilj.

Srce vsake uspešne televizije z lastno in gledljivo produkcijo so v prvi njeni ustvarjalci. Vsak s svojim delom prispeva v ta mozaik, kjer je vsak detajl pomemben. Ko smo začeli s Spletno TV, ni bilo novinarjev specialistov s področja okvar sluha. Zato smo začeli od začetka. Z usposabljanji, teorijo smo udejanjali v praksi in skozi delavnice usvajali znanje. Danes je kakovost vsebin naš standard. Sledimo sodobnemu medijskemu poročanju in svoje kadre redno usposabljamo. Objavljamo preverjene, verodostojne informacije, brez senzacije in populizma. Čeprav imajo včasih slednje večjo gledanost. Kredibilnost si prislužiš skozi leta trdega dela.

Valerija Škof, med poročanjem z mednarodnega dneva gluhih

Tina Grošelj, urednica Spletne TV med intervjujem z Marinom Keglom, najboljšim gluhim tenisačem v Sloveniji

Ne želimo biti všečni, pač pa ostati najboljši ponudnik vsebin za našo ciljno publiko

Od našega začetka, januarja 2007, smo na Spletni TV objavili že približno 5000 različnih vsebin in dosegli milijonsko gledanost. Samo v letu 2016 si je prispevke Spletne TV ogledalo skoraj 264.000 ljudi.

Sandra Pečnik, mojstrica ličenja, Milena Kostevc in Borut Kuster, frizerski mojster

Smo specializirani za raziskovalno novinarstvo s področja okvar sluha. Odkrivamo napake, diskriminacijo, spremljamo spreminjanje in izvajanje zakonodaje, soočamo mnenja in iščemo rešitve za boljše življenje gluhih in naglušnih. Spletna TV ponuja informativne, izobraževalne, dokumentarne, kulturne, zabavne in športne vsebine lastne produkcije. Vse bolj gledane pa so naše avtorske oddaje, kot so:  Športaj z mano, Kulinarični kotiček, Ali ste vedeli, Naredi si sam, Popolna preobrazba, P(O)stanimo zdravi, Obraz meseca in P(O)sebne zgodbe. Visoko gledanost dosegajo priredbe pravljic v znakovni jezik, prenosi športnih dogodkov gluhih – državna prvenstva, evropska, svetovna, olimpijske igre gluhih. Bogat arhiv Spletne TV obsega velik del dragocene zgodovine dogodkov in  oseb z okvaro sluha, s čimer se ne more pohvaliti nobena druga televizija. Naše vsebine redno objavlja tudi 12 lokalnih televizij, s čimer  je zagotovljena regijska pokritost.

Ekipa Spletne TV med intervjujem z Borutom Pahorjem, predsednikom RS

Prva samostojna serija in pomembne prelomnice

Od leta 2008 se potegujemo za čim večjo dostopnost programskih vsebin TV SLO, leto kasneje sem kot urednica predstavila sistem informiranja gluhih s Spletno TV v Las Vegasu, kjer so se predstavljali podjetniki in ponudniki storitev za osebe z okvaro sluha z vsega sveta. Spletna TV je bila leta 2010 začetnik zagotavljanja dostopnih spletišč osebam z okvaro sluha, k čemur je šele pet let kasneje pozvala tudi Evropska komisija. Avstrijska fundacija za financiranje socialnih projektov je 2012 Spletno TV izpostavila kot najboljši medij za osebe z okvaro sluha v EU. Prvič smo v živo prenašali nastope slovenskih športnikov na olimpijskih igrah gluhih v Bolgariji. Spomladi 2016 smo ekskluzivno pokrivali ligo prvakov gluhih v futsalu v Španiji. Jeseni lansirali prvo samostojno serijo z naslovom Preobrazba življenjskega stila, ki je gledalce v petnajstih delih nagovarjala k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Neposredno smo vključili gluho osebo in postavili nov mejnik in temelje za vse nadaljnje tovrstne šove.

Protagonisti serije Preobrazba življenjskega stila

Pohvale gledalcev so najbolj pomembne

Spletna TV ima posebno vrednost nacionalnega pomena za naše uporabnike. Izvedene ankete so pokazale, da so anketiranci prav pri spremljanju naše Spletne TV izrazili največje zadovoljstvo. Od gledalcev redno prejemamo tudi čestitke in pohvale. Uredništvo je veselo pozitivnih mnenj, da so oddaje koristne in poučne, še posebej je pomemben odziv gledalcev,  ko nam sporočajo, da so pri gledanju spoznali številne novosti in da nas redno spremljajo. Zato gre pri tem jubileju zahvala vsem, ki so pripomogli, da je postala del vsakdanjika naših gluhih, naglušnih in gluhoslepih.

Srce vsake uspešne televizije z lastno in gledljivo produkcijo so v prvi njeni ustvarjalci. Vsak s svojim delom prispeva v ta mozaik, kjer je vsak detajl pomemben.

mag. Tina Grošelj