Sprejet je Zakon o športu

Državni zbor je danes, 30. maja 2017, sprejel Zakon o športu. Od 75 navzočih poslancev je za sprejetje glasovalo 40 poslancev, 14 jih je bilo proti. Tako se je končala trnova pot spremembe zakona, ki so ga športniki invalidi čakali več let. Ta pravni akt bo nadomestil star zakon, ki je v veljavi od leta 1998. Prenovljenega zakona se verjetno najbolj veselijo športniki invalidi. Ti bodo po novem zakonu v nagrajevanju, socialnih in zdravstvenih pravicah izenačeni z vrhunskimi športniki neinvalidi.

Zakon predvideva finančne nagrade za prejemnike paraolimpijskih kolajn in kolajn z olimpijskih iger gluhih ali svetovnih prvenstev. Polovico denarja prispeva država, drugi del pa Olimpijski komite. Zato Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite načrtuje ustanovitev posebnega denarnega sklada za športnike invalide.

Nagrajeni bodo tudi športniki invalidi, ki so medalje osvojili še v času Jugoslavije. Zakon namreč govori o dobitnikih medalj, ne glede na to, kdaj so bile te osvojene. Tako bodo do pravic upravičeni vsi dobitniki medalj, osvojenih tudi v času pred osamosvojitvijo Republike Slovenije in pred sprejetjem novega Zakona o športu.

63. in 64. člen Zakona o športu predvidevata zaposlovanje vrhunskih športnikov v javnem sektorju. Po zdaj veljavnem sporazumu so se zaposlovali v vojski in policiji, kjer je bilo gluhe težko zaposliti. Po novem predlogu zakona pa se bodo gluhi lahko zaposlili tudi v drugih službah javne uprave.

Zakon bo stopil v veljavo šestdeset dni po objavi v Uradnem listu.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je aktivno sodelovala pri pisanju predloga zakon, s konkretnimi predlogi za gluhe športnike. Ker so vsi predlogi vključeni v danes sprejetem zakonu, je reprezentativna invalidska organizacija, po beseda predsednika Mladena Veršiča, več kot zadovoljna z doseženim. Anton Petrič, sekretar Športne zveze gluhih Slovenije pa je dejal, da je danes dosežen zgodovinski uspeh za gluhe športnike, saj bodo vsi njihovi dosežki zdaj ustrezno ovrednoteni. Sprejeti Zakon pa bo odlična spodbuda tudi za vse nadaljnje generacije gluhih športnikov.

Tina Grošelj