Sprejetje Zakona o osebni asistenci je zgodovinski dosežek

S sprejetjem Zakona o osebni asistenci so bili poplačani dolgoletni napori Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. S 1.1.2019, ko zakon stopi v veljavo, bodo lahko gluhi ali gluhoslepi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, koristili osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik bo lahko namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v pravilniku. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev.