Četrti dan WFD kongresa

Četrti dan kongresa WFD je posvečen državam v razvoju in mentalnemu zdravju gluhih. Še vedno beležimo velike razlike v pravicah gluhih med državami v razvoju in drugimi državami. Slovenija zagotovo glede na trenutne razmere ne sodi v skupino držav v razvoju, zagotovo pa je še veliko stvari potrebno razviti. In gre za stalni razvoj.

Mentalno zdravje gluhih je še vedno eno od najmanj posvečenih tem in področij dela z gluhimi. Gluhota sama ne razvije nobene bolezni, temveč so gluhi, tako kot vsi ostali ljudje podvrženi različnim oblikam bolezni mentalnega zdravja. Gluhi zato potrebujejo strokovno usposobljene ljudi, tolmače in okolje v znakovnem jeziku, da se lahko posvetijo reševanju svojih osebnih stisk, konfliktov in bolezni. Nacionalne zveze gluhih morajo pristopiti k pripravi programa, storitev in svetovalnega centra na področju mentalnega zdravja. Kongres je ponudil široko paleto znanja in izkušenj.