Kodni jezik kot pomoč pri učenju tujih jezikov

Nalagam predvajalnik ...

Kodni jezik (Cued Speech) je zelo poenostavljena različica znakovnega sporazumevanja, vendar ni znakovni jezik. Sestavljen je iz 8 znakov v 4 ali 5 različnih položajih v bližini ustnic – število položajev je odvisno od jezika. S temi položaji se poudari izgovorjava besed. S temi položaji rok lahko prikažemo fonetiko, to je izgovarjavo, katerekoli besede v katerem koli jeziku. Razvil ga je dr. R. Orin Cornett iz Univerze Gallaudet leta 1966 kot pomoč gluhim otrokom pri učenju razumevanja govora, branja in pisanja. Kodni jezik gluhim koristi tudi pri učenju tujih-govorjenih jezikov.