Otvoritev WFD kongresa v Istanbulu

Številni gluhi iz vsega sveta so prisotni na svečani otvoritvi, na kateri so spregovorili različni predstavniki WFD, kot tudi predstavniki Turške zveze gluhih in vlade, mednarodne organizacije naglušnih (IFHOH), mednarodne organizacije invalidov (IDA), ter posebna izjava generalnega sekretarja OZN dr. Ban Ki-moon, ki je izjavil da je na svetu približno miljarda oseb z invalidnostjo.

WFD združuje 132 držav iz vsega sveta in okoli 70 milijonov gluhih. Leta 2013 je podpisala posebno izjavo sodelovanja z mednarodno organizacijo naglušnih. Skupaj z glohoslepimi in gluhimi z več motnjami predstavljamo večjo skupino invalidov. Zato ni slučajno da sta podpredsednika IDA predsednika WFD in IFHOH.

Sledil je bogat kulturni program turškega plesa in glasbe ter poseben nagovor dolgoletne predsednice WFD dr. Liise Kauppinen, sedaj častna predsednica WFD. Leta 2013 je od Organizacije združenih narodov (OZN) prejela nagrado za njeno življenjsko delo pri borbi za priznanje pravic gluhih oseb.