Tretji dan WFD kongresa

Tretji dan kongresa je posvečen izobraževanju gluhih in tehnologiji. Raziskave so pokazale da so pri izobraževanju gluhih potrebni trije temeljni pogoji:

1. Izobraževanje v znakovnem jeziku.

2. Ohranitev kulture in identitete gluhih.

3. Socialna sredina gluhih v znakovnem jeziku v procesu izobraževanja.

Iz tega sledi, da je izredno pomembno ohraniti posebne šole za gluhe, kjer so idealno in optimalno izpolnjeni vsi trije pogoji. Vsaka država se mora boriti za ohranitev posebnih šol za gluhe in predvsem zagotovitvi konkurenčnejšega znanja. Preveč je popuščanja in predvsem je potrebno dvigniti nivo znanja in izkušenj, da bodo lahko konkurenčnejši na trgu dela.

Tehnologija je na voljo tudi gluhim in čas je, da si jo prilastijo in jo uporabljajo sebi v korist. Potrebna je večja angažiranost gluhih ter se usposobiti v uporabi različnih tehnoloških možnosti, ki jih ponuja svet.