Trgovina z ljudmi

Nalagam predvajalnik ...

Trgovanje z ljudmi, sužnji je bilo v zgodovini pogosto početje. Kjer je žrtev, suženj v odnosu, ki je predvsem izkoriščevalski, zaznamovan za vedno, saj je obravnavan kot objekt brez osebnosti in brez vseh pravic. A v prejšnjem stoletju so vse države suženjstvo odpravile, tako je trgovanje z ljudmi postalo nezakonito, prepovedano početje. Kljub temu to prepovedano trgovino danes nadzorujejo in upravljajo kriminalne skupine, oziroma mednarodno organiziran kriminal, ki novači na tisoče ljudi, večinoma ženske. Ta pojav, trgovina z ljudmi, je sodobno suženjstvo 21. stoletja. Katerega bistvo je izkoriščanje žrtev trgovine z ljudmi. Danes ima trgovina z ljudmi že take razsežnosti, da nobena država ni več varna pred njo.