WFD kongres – tolmači in CODA (otroci gluhih staršev)

Vzporedno s konferenco potekajo različni sestanki. Tako se udeležujemo tudi srečanja tolmačev in organizacije CODA. Čeprav so bili na začetku tolmači sprva otroci gluhih staršev, so sedaj v manjšini. Sprotno usposabljanje tolmačev je izredno pomembno za razvoj vsakega tolmača. Vloga gluhe osebe v javnosti je odvisna od vloge in usposobljenosti tolmačev, zato je nujno potrebno dobro sodelovanje in permanentno izobraževanje.

V svetu obstaja tudi mednarodna organizacija CODA, ki združuje otroke gluhih staršev. Ta skupina je zelo heterogena in znotraj te skupine so še podskupine in vse imajo svoje skupne točke. Otroci gluhih staršev v sebi živijo dva svetova in so lahko velika podpora gluhi skupnosti. Pred dvema tednoma je potekala CODA konferenca v Angliji, leta 2016 bo v zvezni državi Texas v ZDA, leta 2017 pa bo v Vancouver Kanadi. Ustvarja se tudi nova skupina in sicer gluhi otroci gluhih staršev, ki imajo svoje skupne točke in so nova generacija močnih bodočih gluhih voditeljev.