Zadnji dan in zaključna slovesnost 17. WFD kongresa v Istanbulu

Zadnji dan kongresa WFD – posebne skupine in zaključna slovesnost. Današnji dan kongresa je posvečen posebnim skupinam kot so:

– Gluhi otroci in ženske,

– Tolmačenje,

– Mladi gluhi,

– Gluhoslepi,

– Starejši gluhi,

– Istospolni,

– Otroci gluhih staršev.

Med drugim sta predavala tudi predsednica IFHOH, dr. Ruth Warrick in dr. Rico Peterson, direktor oddelka tolmačev na univerzi NTID v Rochestru.

Številna predavanja na te teme omogočajo globlji vpogled in znanja. Skupnost gluhih je zelo heterogena in raznolika zato je potrebno spoštovati raznolikost ne samo med gluhimi in slišečimi temveč tudi znotraj same skupnosti gluhih. Največja vrednota je vsekakor medsebojno spoštovanje in sobivanje.

Zaključek skupščine in kongresa WFD pomeni zaključek druženja gluhih v Istanbulu iz vsega sveta. Kongres je ponudil možnost številnih kontaktov, pogovorov in ustvarjanja novih prijateljskih vezi. Udeleženci iz okoli 80 držav sveta so uživali v poučnih predavanjih in zanimivih formalnih in neformalnih pogovorih. Priložnost za učenje in predvsem vzpodbuda za nov zagon in energijo dela za v prihodnje. Zagotovo bo naslednji WFD kongres v Parizu leta 2019 pomenil priložnost za pregled realizacije usmeritev iz tega kongresa. Celotno poročilo in usmeritve bodo predstavljeni na organih ZDGNS in v medijih. Zagotovo hiter pregled stanja v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami lahko pokaže, da pri nas ni tako slabo in so zagotovo gluhi v Sloveniji dobro preskrbljeni. Zagotovo pa je lahko bolje in za to se bomo trudili.