Tinitus

Med vse pogostejšimi motnjami sluha je tinitus. Šumenje in piskanje v ušesih je lahko tudi znak za slabšanje sluha. Tinitus pa lahko privede do resnejših težav z zdravjem, celo do samomora.

Tinitus je slušna okvara, za katero stalno ali občasno trpi vsaj tretjina odraslih. Povzroča težave z zbranostjo in spanjem, saj bolniki zaznavajo zvok, ki ga okolica ne sliši, sami pa slišijo nenehno šumenje ali piskanje v ušesih. Pri reševanju teh težav pomagajo slušni aparat in številni drugi tehnični pripomočki. Bolniki s tinitusom se lahko pridružijo tudi skupini za samopomoč, ki deluje na otorinolaringološki kliniki. Pomembno pa je, da čim prej poiščejo pomoč.