Tretja konferenca PRO-Sign

Na Fakulteti za filologijo Univerze v Beogradu v Srbiji je 19. in 20. oktobra potekala tretja konferenca PRO-Sign. Osrednje teme so bile: umeščanje znakovnih jezikov v skupni evropski jezikovni okvir, priprava portfelja evropskega jezika, predstavitev profila usposobljenosti učiteljev znakovnega jezika, metoda poučevanja in učenja znakovnega jezika ter ocenjevanje znanja znakovnega jezika.