Umeščanje SZJ v šolski prostor

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je organiziral posvet na temo Umeščanje slovenskega znakovnega jezika v šolski prostor. Odkar je bil leta 2002 sprejet zakon o uporabe slovenskega znakovnega jezika, se v izobraževalnem procesu gluhih otrok ni veliko premaknilo. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že dve leti čakata dva zelo pomembna akta – umestitev slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor od vrtcev do fakultete in učni načrt za slovenski znakovni jezik kot izbirni predmet v šoli.