Uporabniki slovenskega znakovnega jezika bodo kmalu lahko uporabljali video slovnico

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) si prizadeva za priznanje slovenskega znakovnega jezika kot uradnega jezika gluhih v Ustavi. Poudarjajo tudi pomen video slovnice tega jezika, zato so odprli vrata svoje Hiše Slovenskega znakovnega jezika, kjer so ves dan potekale različne dejavnosti z namenom ozaveščanja o slovenskem znakovnem jeziku.

Slovnico razvija dr. Matic Pavlič, skupaj z drugimi strokovnjaki, sodelujejo pa tudi gluhi uporabniki. Po Pavličevih navedbah uporabniki določenega jezika v resnici slovnice ne potrebujejo, saj se od staršev že v otroštvu naučijo jezika. Drugače pa je po njegovih besedah pri gluhih, ki se znakovnega jezika niso samodejno naučili od staršev. Skupnost gluhih želijo po njegovem pojasnilu spodbuditi, da prevzamejo odgovornost za svoj jezik. Slovnica bo prvi opis slovenskega znakovnega jezika, ki ne bo napisan v slovenščini, ampak odkretan  na prosto dostopnih posnetkih. Namenjena bo gluhim kretalcem, da spoznajo svoj jezik; pa tudi gluhim, ki maternega jezika niso nikoli zares usvojili. Obenem pa bo uporabna tudi za samostojno učenje in poučevanje v šolah ter na tečajih slovenskega znakovnega jezika. Projekt Priročne video slovnice slovenskega znakovnega jezika izvaja ZDGNS, ob sofinanciranju Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Današnja predstavitev video slovnice je bila ena od dogodkov zveze, ki jih organizirajo ob različnih mednarodnih dnevih v tem času. V nedeljo bo denimo mednarodni dan znakovnih jezikov, začel pa se bo tudi mednarodni teden gluhih. Različne dogodke bodo prirejali vse do dneva slovenskega znakovnega jezika, 14. novembra, ko bodo v Državni zbor vložili pobudo za spremembo Ustave, da bi slovenski znakovni jezik postal uradni jezik. Tako bi Slovenija po Avstriji, Madžarski, Finski in Portugalski postala peta država, ki so to storile, je povedal Matjaž Juhart.

Slovenski znakovni jezik postaja med otroci in mladostniki vedno bolj priljubljen. Radi se učijo prstne abecede ter spoznavajo posamezne kretnje. Danes zjutraj je Hišo slovenskega znakovnega jezika napolnil tudi otroški smeh. Ogledali so si pravljici v slovenskem znakovnem jeziku Zmajček in morska deklica in Kuža pazi, se naučili enoročno abecedo in se spoznali z osnovnimi znakovnega jezika, barvali pobarvanke in poslušali pesmice v slovenskem znakovnem jeziku.

Obiskovalci so lahko obiskali tudi Svetovalni center, ki deluje v okviru Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Ogledali so si delovanje Spletne TV (www.gluhi.si) in njeno medijsko produkcijo, ki jo soustvarjajo gluhi in naglušni.