V Državnem svetu o dopolnitvi ustave z znakovnim jezikom

Slovenija je leta 2002 kot petindvajseta država na svetu uzakonila slovenski znakovni jezik kot avtohton in naravni jezik gluhih. Kljub temu zakon ni uspel gluhim državljanom zagotoviti ključnih pravic za enakopravno udejstvovanje v vsakdanjem življenju. Na posvetu v Državnem svetu so strokovnjaki s področja okvar sluha izpostavili, da je ključno zagotoviti razvoj slovenskega znakovnega jezika. Njegovo zgodnje učenje, sistematična raba kot učnega jezika in raba v vseh življenjskih situacijah pa so ključni za napredek gluhih. Sicer so ti državljani dnevno prikrajšani zaradi svoje nevidne invalidnosti. Statistike kažejo, da je na svetu 75 milijonov gluhih, pri nas okrog 1500. Njihova izobrazba in socialno ekonomski položaj sta slaba. Zato je Dejan Židan, predsednik Državnega zbora, izrazil osebno podporo dopolnitvi ustave z znakovnim jezikom.