V Sloveniji nam je uspelo zaustaviti in obrniti trend naraščanja debelosti otrok

Z Ministrstva za zdravje prihaja dobra novica. Sporočajo, da se v državi zmanjšuje število debelih otrok. K temu je pripomogla Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje »Dober tek Slovenija« za obdobje 2015 – 2025, ki jo je sprejel Državni zbor RS. Med najpomembnejše cilje pri obvladovanju otroške debelosti sodijo povečanje deleža dojenih otrok, delež otrok, ki redno zajtrkuje, uživa sadje in zelenjavo ter je redno telesno dejaven. Povečal se je tudi delež mladih, ki redno zajtrkujejo in upadel delež mladih, ki pogosto uživajo sladke pijače. K zmanjševanju debelosti otrok bistveno pripomore tudi dobro organizirana zdrava prehrana v vzgojno izobraževalnih zavodih in sistem strokovnega spremljanja  prehrane v vrtcih in šolah, s katerim so zagotovljeni zdravi obroki vsem otrokom. Največ pozornosti bo v prihodnje treba posvetiti otrokom in mladostnikom iz družin z nižjim socialno-ekonomskim standardom. Njim je treba omogočiti  življenje v okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave prehranske in gibalne navade.