Vabilo na posvet “Znakovni jezik za vse” v Državnem svetu RS

Državni svet RS in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije vabita na posvet “ZNAKOVNI JEZIK ZA VSE”, ki bo v četrtek, 23. maja 2019, ob 9.30 v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

PROGRAM posveta:

9.30 – 9.55 Prihod in registracija udeležencev

10.00 – 10.10 Pozdravni nagovori

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS
Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

10.15 – 11.05 Slovenski znakovni jezik v Ustavi Republike Slovenije

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS, Matjaž Juhart, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Slovenski znakovni jezik v Republiki Sloveniji, mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
Mednarodna primerjava v Evropski uniji, mag. Cveto Uršič, član prvega Odbora OZN za pravice invalidov
Pravice invalidov in Ustava RS, dr. Jurij Toplak, Pravna fakulteta v Mariboru in Alma Mater Europaea
Slovenski znakovni jezik in Državni zbor RS, Jani Möderndorfer, poslanec Državnega zbora

11.10 – 12.00 Slovenski znakovni jezik je jezik

Razvoj slovenskega znakovnega jezika z jezikovno političnega vidika, dr. Simona Bergoč, Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik
Slovenski znakovni jezik je jezik, dr. Marjetka Kulovec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Pomen raziskovanja in izobraževanje v slovenskem znakovnem jeziku, dr. Matic Pavlič, Projekt Pri-ročna slovnica slovenskega znakovnega jezika
40 let razvoja slovenskega znakovnega jezika, Aleksandra Rijavec Škerl, ZDGNS Inštitut za slovenski znakovni jezik
Slovar slovenskega znakovnega jezika in etimološki slovar, Valerija Škof, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za jezikovne elemente

12.00 – 12.30 Odmor

12.30 – 13.20 Slovenski znakovni jezik za vse

Uporabniki slovenskega znakovnega jezika kot soustvarjalci slovenske jezikovne stvarnosti, dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Védenje o slovenskem znakovnem jeziku kot eni izmed možnosti sporazumevanja v slovenščini, dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta v Ljubljani
Slovenski znakovni jezik v luči Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Slovenski znakovni jezik za vse, Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika
Učinki znakovnega jezika, Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik

13.20 – 14.00 Razprava in zaključki

Posvet bo moderiral državni svetnik Dane Kastelic.

Dvorana bo opremljena s slušno zanko, sistemom za podnaslavljanjem ter tolmačem za znakovni jezik.

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na posvetu potrdite do petka, 17. 5. 2019, na elektronski naslov info@zveza-gns.si in pri tem navedete ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).
Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki jih zanima udeležba na posvetu.