Valentin Stanič – razvoj gluhonemnice na Slovenskem

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Slovensko matico pripravilo strokovno predavanje o Valentinu Staniču, ustanovitelju prve gluhonemnice. Predavala je Dr. Tatjana Peterlin Neumaier.