Večina težjih invalidov v domači oskrbi

Koprski rotarijski klub je na Debelem rtiču organiziral mednarodni posvet o dolgotrajni oskrbi težje invalidnih oseb »Kaj bo za nami«. V Sloveniji živi okoli 7 tisoč oseb s težjo in najtežjo obliko telesne invalidnosti in duševnimi motnjami, ki ne zmorejo samostojnega življenja. Večinoma ostajajo v oskrbi svoje družine, čeprav so to že odrasle osebe. Zato se postavlja vprašanje, kako bo poskrbljeno za njihovo kar se da samostojno in kakovostno življenje tudi po smrti njihovih staršev.