Vlada potrdila vpis znakovnega jezika v Ustavo

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji sprejela predlog za začetek postopka za umestitev Slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.