Pravice gluhih in slepih v sodnih postopkih

 

Gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne osebe so zaradi specifičnih potreb na sodiščih deležne posebnih pravic glede uporabe jezika. Sodni postopek imajo pravico spremljati s pomočjo tolmača za znakovni jezik, s čimer jim je omogočeno enakopravno sodelovanje v postopkih. Vrhovno sodišče RS je v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije ob Dnevu evropskega civilnega sodstva (25. oktober) pripravilo pojasnilo v slovenskem znakovnem jeziku.