Z januarjem se začne izvajati Zakon o osebni asistenci

Državni zbor Republike Slovenije je 17. februarja 2017 s 70 glasovi ZA soglasno sprejel Zakon o osebni asistenci. Izvajati se bo začel z januarjem 2019. Osebi s senzorno okvaro se lahko odobri osebna asistenca v obsegu do 30 ur na mesec ali komunikacijski dodatek, slednji kot denarno nadomestilo v višini 146,06 €. Vse podrobnosti glede uveljavljanja pravic določa Pravilnik, ki je septembra stopil v veljavo.