Zahteve invalidskih podjetij po enotnem kvotnem sistemu

5878 oziroma petina vseh delavno aktivnih invalidov v Sloveniji je zaposlenih v enem izmed 144 invalidskih podjetij. Kakšni so izzivi le-teh na vedno bolj konkurenčnem trgu, so spregovorili predstavniki invalidskih podjetij na mednarodni konferenci invalidskih podjetij Slovenije.