Zakon o osebni asistenci od predloga do sprejema v Državnem zboru RS

Leto 2017 se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovino skupnosti oseb z okvaro sluha, med katere štejemo gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom. Sprejeti zakon o osebni asistenci bo sicer zaživel s 1. 1. 2019, vendar se je prvič v zgodovini RS sistemsko uredila osebna asistenca, ki bo nekaterim omogočil bodisi osebno asistenco ali komunikacijski dodatek.

Podobni prispevki