Žalna seja Državnega sveta v spomin na državnega svetnika Borisa Šuštaršiča

Slovenija, invalidske organizacije in državni svetniki so sredi ustvarjalnega načrta in novih idej izgubili velikega in pomembnega človeka, voditelja in vizionarja. Borisu Šuštaršiču je v 73 letih življenja uspelo doseči rezultate, zaradi katerih so ga spoštovali tudi mnogi njegovi nasprotniki. Kot državni svetnik je zastopal interese socialnega varstva v štirih sklicih Državnega sveta. Ob vsaki noveli zakona je poudaril, da noben predlog zakona, ki zadeva položaj invalidov, ne sme biti ne obravnavan ne sprejet brez aktivne udeležbe invalidov. Do zadnjega diha si je prizadeval za bolj kakovostno življenje invalidov in za njihovo čim večjo socialno vključenost in izenačevanje možnosti.