Zaračunavanje nameščanja slušnega aparata v domovih za starejše

Številni domovi starejših pri nas dodatno zaračunavajo storitve oskrbe. To so na primer nekatere s področja prehrane: sladkorna dieta, hrana za sondo. Pa kopanje ob pomoči negovalke ali nameščanje ortopedskih pripomočkov. Med dodatno plačljivimi se je znašlo tudi nameščanje slušnega aparata: za posamezno izvajanje pomoči pri tem dejanju naj bi oskrbovanec doplačal 1 evro.