ZDGNS gostila posvet o izvajanu Zakona o osebni asistenci

S 1. januarjem 2019 bo v veljavo stopil Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ga je Državni zbor RS sprejel na 27. redni seji 17. februarja 2017. Upravičenci do osebne asistence bodo po tem zakonu vsi posamezniki z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami, stari od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč najmanj 30 ur tedensko in so državljani Republike Slovenije.

Gluhi, slepi in gluhoslepi bodo lahko uveljavili komunikacijski dodatek v obliki 30-urne osebne asistence. Namesto osebne asistence bodo lahko izbrali tudi denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo. Država trenutno že pokriva 62,5 odstotka stroškov za izvajanje osebne asistence, delež primakne Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), del pa tudi uporabniki sami. Z zakonsko ureditvijo pa bo posatala osebna asistenca pravica. Po izračunih države osebno asistenco potrebuje okrog 300 ljudi, komunikacijski dodatek pa še okrog 800 upravičencev. Da pa bi lahko zakon zaživel, morajo na ministrstvu najkasneje do 30. junija 2018 sprejeti vse podzakonske predpise, ki bodo natančneje določali uporabo zakona in zagotovili sistemsko urejeno izvajanje osebne asistence za invalidne osebe.

Ker je tema izjemno aktualna in pomembna tudi za posameznike z okvaro sluha, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) na sedežu svoje zveze organizirala posvet o izvajanju Zakona o osebni asistenci, kjer pa je še pred začetkom završalo, saj so začele krožiti (sicer še nepotrjene) govorice, da naj bi šel ZOA v javno obravnavo.

Najprej je Anton Petrič, član delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), predstavil poročilo dosedanjega dela delovne skupine in poteka priprav strokovnih podlag za izvajanje Zakona o osebni asistenci ter aktivnosti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Člani so sicer začeli z delom takoj po imenovanju; od sestave pravilnikov o osebni asistenci do preučevanja dosedanjih praks in priprave programa, toda doslej so se sestali zgolj enkrat (8. junija 2017), vsa naslednja srečanja so odpadla oziroma bila prestavljena.

Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe Centra za socialno delo, le ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije tega istega Centra za socialno delo. Pri tem je Petrič predstavil tudi zaključke delovne skupine ZDGNS za sistemske zakone. Tako so sklenili, da naj bo vstopni prag za koriščenje pravice po 7. in 8. členu zakona najmanj 80 odstotkov izgube sluha po Fowlerju. Pri gluhoslepih osebah, ki potrebujejo storitve osebne asistence ali komunikacijski dodatek, se upošteva vstopni prag s 60 odstotkov izgube sluha po Fowlerju in od 1. do 5. kategorije slepote in slabovidnosti. Prav tako posamezniki s kombiniranimi telesnimi okvarami (gluhoslepota, gluhota/telesna invalidnost oziroma gibalna oviranost) ne preprečujejo upravičencu možnosti koriščenja osebne asistence in komunikacijskega dodatka, temveč omogoča koriščenje obojega hkrati.

Posebna gostja posveta je bila Špela Šušteršič iz Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS), ki je strokovnakinja na področju osebne asistence, saj jo ZPS uspešno izvaja že dolgo časa. Spregovorila je na temo izvajanja ZOA v invalidskih organizacijah. Predstavila je trenutne težave, s katerimi se spopadajo kot ponudniki storitev osebne asistence, kjer je najbolj pereč problem pomanjkanje asistentov, zaradi premalo denarja, medtem ko je ljudi, ki asistenco potrebujejo, vedno več. “Na Zvezi paraplegikov Slovenije imamo trenutno zaposlenih 65 različnih osebnih asistentov, z uveljavitvijo pravice po koriščenju osebne asistence pa ocenjujemo, da se bo to število podvojilo.

Predsednik ZDGNS Mladen Veršič je dejal, da zaenkrat še ne vedo natančno, koliko oseb bo asistenco potrebovalo, ampak zakon pozdravlja kot dober. “Prihodnje leto, ko bo sprejet še pravilnik, pa mora biti ta dobro pripravljen, da bo primeren tudi za gluhe in naglušne,” je še dejal ob zaključku posveta Veršič.

Sonja Korelc