Znakovni jezik obogatil izbirne predmete v osnovnih šolah

S septembrom se bodo osnovnošolci lahko odločili za nov izbirni predmet – slovenski znakovni jezik. Učenci sedmih, osmih in devetih razredov, ga lahko izberejo tudi za vsa tri leta, v obsegu 204 ure. Tako bo znakovni jezik, ki ga pri nas uporablja okoli 1500 ljudi, popestril in obogatil učni proces in je odlična priložnost za nadaljevanje učenja v srednji šoli. Cilj pouka predmeta je, da vsi učenci ob zaključku tretjega leta učenja dosežejo minimalno raven A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (SEJO), uspešnejši med njimi pa celo raven B1.