Izjava ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po seji vlade

Vlada je na današnji seji sprejela predlog za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije ter ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo. S predlogom za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije se zasleduje cilj, slovenski znakovni jezik umestiti v Ustavo Republike Slovenije in s tem uporabnikom slovenskega znakovnega jezika (gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polževimi vsadki), katerim je slovenski znakovni jezik materin, avtohton, zagotoviti ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerimi jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija o pravicah invalidov. Sporazumevanje in jezik ter pravica do njune uporabe sta bistvena za socialno vključevanje in uveljavljanje temeljnih človekovih pravic. Gluhe osebe, naglušne osebe, osebe s polževim vsadkom in gluhoslepe osebe, zaradi okvare sluha nimajo enakih možnosti pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin zapisanih v Ustavi Republike Slovenije in mednarodnih dokumentih.