Koda z znakovnim jezikom, 15. januar 2019

Izobraževalno-svetovalna oddaja