Koda z znakovnim jezikom, 29. januar 2019

Izobraževalno-svetovalna oddaja