Izjave pristojnih ministrov po 158. redni seji Vlade RS

Na novinarski konferenci po seji vlade so izjavo podali ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman, minister ua javno upravo Boris koprivnikar ter Breda Forjanič Skupnost vrtcev Slovenije, Božena Bratuš Skupnost vrtcev Slovenije, Nives Počkar – Združenje ravnateljev srednjih šol, Gregor Pečan – zduženje ravnateljev OŠ in Anton Obreht SINDIR.