Tednik, 13. februar 2017

Nevarni odpadki v moravški dolini? Bitka pro bono ambulante z državnimi uradniki. Presežki hrane namesto v smeti socialno ogroženim. Koroška kantavtorica Ditka: preplet glasbe in poezije Ferija Lainščka.