Četrtina zaposlenih invalidov dela v invalidskih podjetjih

Težje ovirani invalidi so na odprtem trgu dela nekonkurenčni, zato je država kot socialni korektiv že leta 1976 začela ustanavljati invalidske delavnice. Te so se leta 1988 preoblikovale v invalidska podjetja. Od prvotnih 11 je število invalidskih podjetij naraslo na današnjih 147 s približno 10.800 zaposlenimi, od tega je polovico invalidov. Obiskali smo Mercator IP, Plastiko Skaza, Železničarsko invalidsko podjetje in Dobrovita ter zaposlitveni center Eko-Tce, v katerih so svojo socialno in ekonomsko varnost našle tudi osebe z okvaro sluha.