Napovednik za Prisluhnimo tišini: Dan SZJ

14. novembra smo praznovali dan slovenskega znakovnega jezika. Jezika, ki premore več čustev kot kateri koli drug jezik na tem svetu. Na ta dan pred petnajstimi leti je Vlada Republike Slovenije objavila sklep o posebnem dnevu slovenskega znakovnega jezika. S tem je bil priznan kot uradni jezik in pravno izenačen s slovenskim jezikom. Gluhim je bila tako priznana pravica do uporabe njihovega maternega jezika v vseh stikih z javnimi institucijami v izobraževanju, zdravstvu, sodstvu in tako naprej. Hkrati pa je bila Slovenija ena prvih, če ne celo prva na svetu, ki je gluhim priznala znakovni jezik kot materni jezik. Še več, slovenski znakovni jezik je bil letos vpisan v register slovenske nesnovne kulturne dediščine. Ob tej priložnosti je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravila prireditev, na kateri je predstavila novosti, kot sta knjiga Žiga Špaget je za punce magnet ter e-slovar Slovenskega znakovnega jezika, hkrati pa opozorila širšo javnost na specifične probleme, s katerimi se ukvarjajo gluhi in naglušni. Prisluhnimo tišini! V nedeljo dopoldne!