Napovednik za Prisluhnimo tišini: Zakon o športu

Ko se je po novem zakonu o športu, o katerem smo že obširneje poročali, sprostilo mesto za zaposlitev vrhunskega športnika invalida, ga je zasedel gluhi teniški igralec Marino Kegl. In tako postal prvi gluhi športnik, ki se je zaradi svojih vrhunskih rezultatov zaposlil v javni upravi. Novi zakon o športu, ki je bil sprejet maja lani, bo zapisan kot pomemben dosežek v zgodovini športa gluhih. Zakon po novem enači športnike neinvalide in invalide, med njimi tudi gluhe, in jim zagotavlja enako pravice pri pridobitvi nagrad za osvojene olimpijske medalje.

V zvezi z zakonom je bil sprejet tudi Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, kar velja tudi za gluhe športnike. In kaj to pomeni za Marina Kegla? Kakšne izkušnje imajo že prej zaposleni invalidi športniki? In kakšne so njihove dolžnosti do delodajalca? O tem in še o čem v tokratni oddaji Prisluhnimo tišini. V nedeljo dopoldne na prvem!